Điều đặc biệt về hàng ngon của diễn viên vú đẹp Cũng có một số người suy nghĩ được, cho rằng đóng dễ lỏng, hình ảnh giống như trò kéo co, anh kéo qua, tôi kéo qua, làm việc mệt nhọc, uống rượu, có người thậm chí có thận nhược, chẳng phải là kéo tơ hồng trên dây Kéo qua giữa đường sao Thật ngớ ngẩn Nhưng nói là nói, làm là làm, không có ai coi thường quyền lực. Chỉ đến khi không lấy được, anh ta mới nói rằng mình không được ăn nho. Nó thực sự là một con bọ ngựa đang cầu nguyện bắt ve sầu, chim vàng anh ở phía sau và có một chiếc súng cao su ở phía sau.